Cá kim long bột đá mạ vàng non chiêu tài Y162

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cá kim long bột đá mạ vàng non (Quảng Đông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 15.7cm x 8cm x 11cm + Khối lượng: 0.9kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sanh tài sanh lộc, phú quý hữu dư. + Cách sử dụng: đặt trên bàn làm

Tượng cá chép nạp tài F121

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cá chép bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 7.5cm x 17.5cm + Khối lượng: 0.75kg + Ý nghĩa: cá chép vượt vũ môn hóa rồng, công việc thăng tiến, đi lên, phú quý hữu dư. + Cách sử dụng: đặt

Cá kim long bột đá mạ vàng non chiêu tài F129

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cá kim long bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 22cm x 48cm + Khối lượng: 9.2kg + Ý nghĩa: biểu tượng của phú quý hữu dư, công danh sự nghiệp thăng tiến. + Cách sử dụng: đặt phòng

Tượng cá chép vượt vũ môn B023

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cá chép bột đá giả gỗ (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 24.5cm x 12cm x 20cm + Khối lượng: 1.6kg + Ý nghĩa: biểu tượng của công danh, sự nghiệp thăng tiến, phú quý hữu dư, công việc suôn sẻ, may mắn như ý.

Tượng cá chép màu lưu ly F074

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân), cá chép bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 44cm x 14cm x 36cm + Khối lượng: 4.8kg + Ý nghĩa: biểu tượng của tài lộc liên niên hữu dư, công việc thuận lợi, thăng tiến, đi lên.

Cá Kim Long – Cá Kim Long Phong Thủy – Tượng Cá Phong Thủy